Μίνωος 57, Πάτρα, Αχαΐας, - Τ.Κ.: 26332

Τηλέφωνο: 6977504339

E-mail: akis7maroudas@hotmail.com

Κατηγορία: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ - ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 31373

Ιστοσελίδα: http://www.anakainiseis-maroudas.gr